Privacyverklaring 1. Doel

FANS geeft om de privacy van haar klanten. Daarom worden alle persoonlijke gegevens verwerkt volgens de bepalingen van de General Data Protection Regulation en dit telkens uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of aangewend. Deze privacyverklaring informeert u over welke maatregelen FANS neemt om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt en welke uw rechten zijn als klant of gebruiker van de website van FANS.

2. Toestemming

Door het gebruik van de website van FANS geeft u toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals die verderop worden opgesomd.

3. Het verwerken van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die FANS verzamelt omhelzen zowel de persoonlijke gegevens die door u via de verschillende pagina’s en modules van onze website worden ingevoerd als de persoonlijke gegevens die FANS verkrijgt door het gebruik dat u van onze website maakt. Dit geldt eveneens voor persoonlijke gegevens die u aan FANS overmaakt via mail of andere kanalen, zoals uw klantenkaart. En voor persoonlijke gegevens die aangeleverd worden door derden zoals Joyn.

FANS verzamelt de volgende soorten persoonlijke gegevens:

- identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres,...)

- facturatiegegevens (BTW-nummer,...)

FANS bewaart uw persoonlijke gegevens in de cloud. Deze cloud behelst zowel de website als de webshop; als het kassasysteem en applicaties zoals Lightspeed en Newsletter2Go.

4. Reden van verwerking van uw persoonlijke gegevens

5. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

FANS zal uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen en verwerken mits u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

FANS verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden en in het kader van het verwerken en uitvoeren van door u geplaatste bestellingen.

 

6. Delen of overdragen van persoonlijke gegevens

FANS zal nooit persoonlijke gegevens delen met of overdragen aan derden.

7.Hoe lang bewaart FANS uw persoonlijke gegevens?

FANS bewaart de persoonlijke gegevens zolang u een klantenprofiel heeft op de website of zolang als nodig is in functie van de doelstelling waarvoor ze werden verzameld (bijvoorbeeld het uitvoeren van een koopovereenkomst) of zolang als nodig is om aan een wettelijke bepaling te voldoen (bijvoorbeeld 7 jaar in het kader van boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen).

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

FANS garandeert de veilige en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens en heeft veiligheidsprocedures ingebouwd om elk mogelijk verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

9. De gegevensbeheerder?

Uw persoonlijke gegevens worden namens FANS beheerd door Nicolaas Volckeryck.

10. Uw rechten

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens het recht om:

  • -  Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens

  • -  Verbetering of verwijdering te vragen van uw persoonlijke gegevens

  • -  U te verzetten tegen de verwerking en/of het gebruik van uw persoonlijke gegevens of om slechts een beperkte verwerking en/of gebruik te Eisen

  • -  Een overzicht te krijgen van de persoonlijke gegevens die van u zijn bewaard of worden bewaard

  • -  Uw toestemming met betrekking tot de verwerking en/of het gebruik van uw persoonlijke gegevens ten allen tijde in te trekken

    Al deze rechten kan u uitoefenen door een email te sturen naar info@fans.be of door telefonisch contact op te nemen (0032 3 232 31 72) of door u fysiek aan te melden in onze winkel of door in onze elektronische applicaties de betreffende vakjes voor toestemming of andere rechten aan of uit te vinken.

 

11. Cookies

FANS maakt gebruik van cookies.
U kan desgewenst het gebruik van cookies weigeren.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »